Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Bohunice okr. Levice

Upútavky na oznamy

Moruša čierna

Vážení občania,
naša obec Bohunice je jednou z mála obcí na Slovensku, kde rastú  stromy moruše čiernej. Tento vzácny strom, ktorý slúžil a prinášal zdravie našim predkom je dnes ohrozený. Vinice pustnú a moruše bez ruky starostlivého hospodára postupne hynú. Pre záchranu týchto vzácnych stromov sa žiaci Strednej odbornej školy Pod amfiteátrom v Leviciach v spolupráci s Okresnou organizáciou cestovného ruchu Tekov rozhodli vyčistiť okolie ...viac...


 

Pozvánka na 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva

V zmysle §-u 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach, ktoré sa uskutoční dňa
23. marca 2018 (piatok) o 16:30 hod.
v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:
 
Otvorenie zasadnutia Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Over ...viac...


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Bohuniciach na základe predložených dokladov zrušila trvalý pobyt občanovi:
Jánovi Beňovi, narodenému 29.4.1983
dňom 27.2.2018 podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zákona č. 454/2004 Z. z.
Miestom nového trvalého pobytu je obec Bohunice.
V Bohuniciach, 27.2.2018
 
                                                  ...viac...


 

Zber železa

Združenie obcí pre separovaný zber ,, TATIAR“ oznamuje občanom, že zber železných kovov sa v mesiaci marec neuskutoční.                                      
 
                                                                                                PhDr. Janette Brnáková
                                                                                                    riaditeľka združenia
viac...


 

Jarný zber veľkoobjemového odpadu

Obec Bohunice organizuje v dňoch
20. - 22. apríla 2018
zber veľkoobjemového odpadu.
Odpad môžete odovzdať do kontajnera umiestneného pred obecným úradom.
Dôrazne Vás žiadame, aby ste odpad nedávali ku kontajneru!
Do veľkoobjemového odpadu patria  predmety, ktoré pre svoj rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob, ako je starý nábytok, sanita, koberce, matrace a podobne.
Do veľkoobjemového odpadu nep ...viac...


 

Daň z nehnuteľností, daň za psa a miestny poplatok za komunálny odpad

Obec Bohunice ako správca daní a poplatkov oznamuje, že vyberá daň z nehnuteľností, daň za psa a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Dane a poplatok je daňovník povinný zaplatiť najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a splátky dane najneskôr v lehote ich splatnosti na účet uvedený v rozhodnutí alebo v hotovosti do pokladne obce.
viac...


 

Poďakovanie

V sobotu, 3. februára 2018 členovia DHZ Bohunice čistili cestu k viniciam a viničným domčekom. Starostka obce v mene užívateľov uvedenej cesty za odvedenú prácu ďakuje členom Dobrovoľného hasičského zboru Bohunice, ktorí sa brigády zúčastnili a to: Marošovi Halbavému aj za organizáciu a materiálne zabezpečenie, ďalej Milošovi Bajanovi, Radoslavovi Britaňakovi, Jánovi Brnákovi, Jánovi Gábršovi, Radoslavovi Hlinovi, Ľubomírovi Kňažovičovi, Jaroslav ...viac...


 

Zber plastov a plechoviek

Združenie obcí pre separovaný zber Tatiar Pukanec oznamuje občanom, že od 15. februára 2018 sa budú spolu s plastami zbierať aj plechovky. Plechovky prosíme dávať do samostatného vreca.
viac...


 

ZBER, SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV

Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globál ...viac...


 

dnes je: 19.3.2018

meniny má: Jozef

  • Pozvánka na 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva

    V zmysle §-u 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach, ktoré sa uskutoční dňa 23. marca 2018 (piatok) o 16:30 hod. v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:   Otvorenie zasadnutia Voľba návrhovej komisie, ur

    19.3.2018 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka