Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Bohunice okr. Levice

Upútavky na oznamy

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa...

Obec Bohunice ako správca dane upozorňuje, že pri zmene vlastníctva nehnuteľností v roku 2017, alebo zmene druhu pozemku, výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, zániku vlastníctva v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je potrebné do 31.1.2018 podať Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za ...viac...


 

ZBER, SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV

Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globál ...viac...


 

Poďakovanie

3. decembra v podvečer zavítal trošku v predstihu do našej obce Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Prišiel poriadne nabalený, aby deťom urobil radosť. V obci rozsvietil vianočné osvetlenie a vniesol tak vianočnú náladu v prvú adventnú nedeľu.
Týmto sa chceme poďakovať Mikulášovi, Snehulienke, Čertovi, poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce, pánovi fotografovi, členom DHZ Bohunice a všetkým, ktorí pomohli pri stavaní a zdobení via ...viac...


 

Upozornenie

Upozorňujeme všetkých občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu – nie vlastnú, ale cudziu /tzv. náhradné pozemky/ vyčlenené cez pozemkový úrad, resp.pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote
do 28.2.2018
podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potreb ...viac...


 

VÝZVA

Západoslovenská distribučná, a. s. v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. § 11 ods. 1, 3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyzýva
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/ nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenská distribučná, a. s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečno ...viac...


 

Monografia obce Bohunice

Obec Bohunice vydala v roku 2013 monografiu, ktorá mapuje obdobie rokov 1270 - 1989. Dielo zachytáva rozvoj remesiel, vinohradníctva, tradíciu mlynárstva, kultúru, cirkevné pomery obce, tradície ľudovej kultúry i významné osobnosti, ktoré pochádzali alebo pôsobili v obci. Súčasne s monografiou bola vydaná aj kniha spomienok p. Magdy Takáčovej Moje Bohunice, kde autorka približuje svoje detstvo, ktoré prežila v Bohuniciach ako dcéra evanjelického ...viac...


 

dnes je: 23.1.2018

meniny má: Miloš

webygroup
ÚvodÚvodná stránka