Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Bohunice » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 16
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
16/2017Technik BOZP Bc. Roman Zomborský, Pradiarkska ul. 3048/7, 934 05 LeviceZmluva o zabezpečení niektorých činností Pracovnej Zdravotnej Službyvykonávanie niektorých činností Pracovnej Zdravotnej Služby 120,00 €29.9.2017nestanovený
15/2017Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaKúpna zmluvakúpa telefónu Gigaset C5309,90 €16.8.2017nestanovený
14/2017Nadácia ZSE, Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného príspevku č. RR2017/03/461 uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení)finančný príspevok na projekt Tkanie pokrovce v prednej chyži, gazdiná sa nimi pýši  700,00 €9.8.2017nestanovený
13/2017Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č. 2/2017 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 2/2014 v znení neskoršej zmenyMedzigeneračný futbalový turnaj - IV. ročník 1 300,00 €24.6.2017nestanovený
12/2017Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č. 100/2017 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskoršej zmenyTkanie pokrovce v prednej chyži, gazdiná sa nimi pýši1 700,00 €22.6.2017nestanovený
11/2017Občianske združenie Tekov-Hont, Parková 2, 935 87 SantovkaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSKúprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zo strany poskytovateľa konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej Žiadosti o NFP z dotácie NSK (ďalej len „ŽoNFP“) na podporu implementácie Stratégie CLLD2 437,00 €16.6.2017nestanovený
10/2017Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 147213 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkadotácia na MTZ DHZO, na OOPP pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá1 400,00 €3.6.2017nestanovený
9/2017Union zdravotná poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava Zmluva č. P-3400903500 o využívaní elektronických služieb využívanie elektronických služieb prostredníctvom vytvoreného používateľského konta0,00 €1.6.2017nestanovený
8/2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ. Štúra 53, 934 03 LeviceDohoda na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa podľa § 54 ods. 1 písm. a)Dohoda na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa podľa § 54 ods. 1 písm. a)5 460,18 €31.5.201728.2.2018
7/2017Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebzmena a úprava podmienok dohodnutých v Zmluve29,00 €10.5.2017nestanovený
6/2017DELIVER DOORS, s. r. o., Koceľova 9, 900 26 Slovenský GrobZmluva o dielo č. 3 uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom zneníhracie prvky, doprava a montáž hracích prvkov2 462,23 €28.4.201731.5.2017
5/2017Ivan BukovenKúpna zmluvaparcela CKN č. 292/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 308 m2 399,60 €1.3.2017nestanovený
4/2017Ing. Jozef Adamkovič, Orgovánová 2565/7, 955 01 TopoľčanyZmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisovaudit účtovnej závierky k 31.12.2017 405,00 €18.2.2017nestanovený
3/2017Ľudovít KontšekKúpna zmluvaparcela CKN č. 2080/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 153 m2 185,00 €7.2.2017nestanovený
2/2017Slavomír MiedzgaDodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremenapredaj pozemku a zriadenie vecného bremena 738,00 €4.2.2017nestanovený
Položky 1-15 z 16
Páči sa Vám naša nová stránka obce?
 
 
29

 
 
 
3

 
 
 
5

 

dnes je: 24.10.2017

meniny má: Kvetoslava

webygroup
ÚvodÚvodná stránka