Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Bohunice okr. Levice

Upútavky na oznamy

Dovolenka

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 22. augusta 2019 bude z dôvodu čerpania dovolenky obecný úrad zatvorený. Za pochopenie ďakujeme.
viac...

Zverejnené 19.8.2019 -VR-


 

Oznam MUDr. Krištofovej

MUDr. Alexandra Krištofová oznamuje svojím pacientom, že od 12. augusta 2019 do 23. augusta 2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. V akútnych prípadoch ju zastupuje MUDr. Bátovský v Žemberovciach a MUDr. Faško v Starom Tekove podľa plánu ordinačných hodín, ktoré budú vyvesené v ambulancii v Pukanci. Sestra bude v ambulancii prítomná od 12.8.2019 do 16.8.2019 a v dňoch 19.8.2019 do 23.82019 bude ambulancia zatvorená.
viac...

Zverejnené 9.8.2019 -VR-


 

Africký mor ošípaných - dôležité upozornenie

     V súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných u domácich ošípaných, Regionálna veterinárna a potravinová správa v Leviciach dôrazne upozorňuje na zákaz nákupu ošípaných od neregistrovaných chovateľov a najmä na nelegálne nákupy z Maďarska a Poľska. Hrozí tu veľké nebezpečenstvo zavlečenia vírusu AMO. Podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov ten, kto čo aj z nedbanlivosti spôsobí nebezpečenstvo zavlečenia, alebo rozšírenia nákazlivej choroby domácich zvierat, môže sa potrestať podľa § 307 odňatím slobody na 6 mesiacov až do 5 rokov.
     Chovatelia sú povinní zaregistrovať chov aj keď chovajú iba jednu ošípanú a každý úhyn nahlásiť na RVPS Levice.
 
viac...

Zverejnené 5.8.2019 -VR-


 

Poďakovanie

V sobotu, 27. júla 2019 sme návštevníkov privítali na podujatí Osievame múčku.... Od obeda prebiehal 8. ročník súťaže Bohunický kotlík. Do súťaže sa prihlásilo 15 družstiev ale pre nepriaznivé počasie a iné dôvody sa súťaže zúčastnilo 10 družstiev: Blond team, Áčka, JRD, GOMBÍK Team, Dolný rad, Chovanovci, Koníkovci, Mikuškovci, Vínne mušky a Zadný Hrádok. Komisia bola zložená z 5 členov. Na 1. mieste sa umiestnili Vínne mušky z Pukanca, ktoré si odniesli vyrezávanú sochu od nášho rezbára p. Radoslava Šeligu. Na 2. mieste sa umiestnilo domáce družstvo JRD a na 3. mieste sa umiestnilo družstvo z Pukanca - Koníkovci. Ocenené boli všetky súťažné družstvá. Všetkým patrí veľká vďaka za snahu a za to, že ich neodradilo ani nepriaznivé počasie.
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na prípra ...viac...

Zverejnené 31.7.2019 -VR-


 

Zvozový kalendár odpadu na III. Q 2019

Vážení občania,
dávame Vám do pozornosti zvozový kalendár na III. štvrťrok 2019. Chceme Vás upozorniť, že nastala ďalšia zmena v intervale vývozu komunálneho odpadu. Komunálny odpad sa bude vyvážať už iba jedenkrát do mesiaca.
viac...

Zverejnené 20.6.2019 -VR-


 

Novostavba domu smútku v obci Bohunice

V Bohuniciach bola dňa 6.11.2018 zahájená výstavba domu smútku na parcele č. 1166/7 /stav C-KN/ vedená v obci Bohunice, katastrálne územie Bohunice, na LV č. 1 vo vlastníctve Obce Bohunice. Budova je samostatne stojaca prízemná budova, v ktorej sa bude nachádzať obradná miestnosť, prípravovňa, hygienické priestory, chladiaci box a krytá terasa. Stavebné povolenie bolo vydané Obcou Pukanec, Námestie mieru 11, 935 05  Pukanec dňa 18.3.2016, č. j. 289/2016. Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vydal stavebný úrad dňa 26.10.2017, č. j. 1112/2017 a stavebné povolenie bolo predĺžené do 31.12.2019. Stavba by mala byť dokončená v apríli 2019. Následne obec požiada príslušný stavebný úrad – Obec Pukanec o kolaudáciu, aby mohla byť budova uvedená do užívania.
Obec Bohunice p ...viac...

Zverejnené 20.11.2018 -VR-


 

Monografia obce Bohunice

Obec Bohunice vydala v roku 2013 monografiu, ktorá mapuje obdobie rokov 1270 - 1989. Dielo zachytáva rozvoj remesiel, vinohradníctva, tradíciu mlynárstva, kultúru, cirkevné pomery obce, tradície ľudovej kultúry i významné osobnosti, ktoré pochádzali alebo pôsobili v obci. Súčasne s monografiou bola vydaná aj kniha spomienok p. Magdy Takáčovej Moje Bohunice, kde autorka približuje svoje detstvo, ktoré prežila v Bohuniciach ako dcéra evanjelického farára Ladislava Sluku. Knihy si môžete zakúpiť na obecnom úrade.
viac...

Zverejnené 9.6.2017 -VR-


 

Kultúrne akcie

25.8.2019   9:00

Vodný mlyn Bohunice

Farmárska nedeľa 25.8.2019

FN 25. 8. 2019.jpg

Tekovské múzeum v Leviciach a Obec Bohunice Vás pozývajú na Farmársku nedeľu do Vodného mlyna v Bohuniciach. Okrem expozície môžete vidieť aj ukážky ľudových remesiel, ochutnať včelie produkty a domáce potraviny z lokálnych fariem spojené s predajom.


 

Športové akcie

24.8.2019   17:00

ihrisko

Medzigeneračný futbalový turnaj - VI. ročník

MFT_VI_rocnik.jpg

Pozývame Vás na VI. ročník Medzigeneračného futbalového turnaja.

Program: futbal a hry pre deti i dospelých

Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Podujatie bude dokumentované pre spravodajské účely. Fotografie budú zverejnené na webovom sídle obce.


 

 

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

 • Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach

       V zmysle §-u 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach, ktoré sa uskutoční dňa   23. augusta 2019 (piatok) o 18:00 hod.   v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:   Otvorenie zasadnutia Voľba návrh

  16.8.2019 viac
 • Oznámenie o začatí správneho konania č. 361/2019

  Podľa § 82 odsek 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) Vás Obec Bohunice , ktorá vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a kr

  16.8.2019 viac
 • Návrh na úpravu rozpočtu Obce Bohunice č. 1 na rok 2019

  8.8.2019 viac
 • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

  Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

  25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka