Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Bohunice okr. Levice

Upútavky na oznamy

Byť vidiečanmi nás baví

Mesačník o živote v MAS Tekov - Hont...
viac...

Zverejnené 15.2.2019 -VR-


 

Oznámenie o uložení zásielky

Obec Bohunice vykonáva doručenie zásielky pre:
Helena Májková, nar. 1982, Bohunice.
Menovaná má doporučenú zásielku do vlastných rúk uloženú na Pošte Pukanec.
viac...

Zverejnené 15.2.2019 -VR-


 

Zmena úradných hodín

Oznamujeme Vám, že od 13.2.2019 platia na obecnom úrade nové úradné hodiny.
Pondelok 7:30 - 15:30 hod. Utorok 7:30 - 15:30 hod. Streda 7:30 - 17:00 hod. Štvrtok 7:30 - 15:30 hod. Piatok 7:30 - 14:00 hod.  
Obedná prestávka je od 12.00 hod. do 12.30 hod.
viac...

Zverejnené 12.2.2019 -VR-


 

Zamyslenie sa...

Vážení občania a majitelia nehnuteľností v obci Bohunice,
ako každý rok tak i tento rok v tomto čase pracujeme na uzávierke roka predchádzajúceho. Robíme rôzne štatistické výkazy a nedá mi, aby som Vás neoboznámila s jednou zo štatistík. Týka sa zberu a vývozu odpadu – komunálneho i separovaného. Chceme Vám ukázať ako to v našej obci vyzerá v číslach za posledné 3 roky so separáciou odpadu, nárastom komunálneho odpadu a doplatku obce za komunálne odpady vyprodukované občanmi. Prosím Vás, pozrite si, priložené tabuľky a skúste sa zamyslieť, či je vo Vašich silách urobiť niečo, aby sme viac separovali, menej likvidovali odpad na skládke komunálneho odpadu a v žiadnom prípade, aby odpad nekončil na nejakej nelegálnej skládke. Poplatok za komunálne odpady sme navýšili, lebo ako sami vid ...viac...

Zverejnené 6.2.2019 -VR-


 

Registrácia chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice oznamuje, že informácie ohľadom registrácie chovov s 1 ošípanou sú uverejnené na webovom sídle Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR:
https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp
viac...

Zverejnené 25.1.2019 -VR-


 

Termíny zberu komunálneho a separovaného odpadu v I. Q 2019

ZBER BATÉRIÍ, AKUMULÁTOROV, ŽIAROVIEK
V priebehu celého roka.
 
ZBER KUCHYNSKÉHO VYPÁLENÉHO OLEJA
V priebehu celého roka.
viac...

Zverejnené 18.12.2018 -VR-


 

Novostavba domu smútku v obci Bohunice

V Bohuniciach bola dňa 6.11.2018 zahájená výstavba domu smútku na parcele č. 1166/7 /stav C-KN/ vedená v obci Bohunice, katastrálne územie Bohunice, na LV č. 1 vo vlastníctve Obce Bohunice. Budova je samostatne stojaca prízemná budova, v ktorej sa bude nachádzať obradná miestnosť, prípravovňa, hygienické priestory, chladiaci box a krytá terasa. Stavebné povolenie bolo vydané Obcou Pukanec, Námestie mieru 11, 935 05  Pukanec dňa 18.3.2016, č. j. 289/2016. Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vydal stavebný úrad dňa 26.10.2017, č. j. 1112/2017 a stavebné povolenie bolo predĺžené do 31.12.2019. Stavba by mala byť dokončená v apríli 2019. Následne obec požiada príslušný stavebný úrad – Obec Pukanec o kolaudáciu, aby mohla byť budova uvedená do užívania.
Obec Bohunice p ...viac...

Zverejnené 20.11.2018 -VR-


 

VÝZVA

Západoslovenská distribučná, a. s. v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. § 11 ods. 1, 3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyzýva
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/ nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenská distribučná, a. s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.
Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15. 3. 2019.
Uvedené sa netýka takých stavov, kde pri nadzemných el. vedeniach je porast alebo konáre vzdialené od vodičov menej ako 2 m. V takýchto prípadoch je or ...viac...

Zverejnené 5.11.2018 -VR-


 

Monografia obce Bohunice

Obec Bohunice vydala v roku 2013 monografiu, ktorá mapuje obdobie rokov 1270 - 1989. Dielo zachytáva rozvoj remesiel, vinohradníctva, tradíciu mlynárstva, kultúru, cirkevné pomery obce, tradície ľudovej kultúry i významné osobnosti, ktoré pochádzali alebo pôsobili v obci. Súčasne s monografiou bola vydaná aj kniha spomienok p. Magdy Takáčovej Moje Bohunice, kde autorka približuje svoje detstvo, ktoré prežila v Bohuniciach ako dcéra evanjelického farára Ladislava Sluku. Knihy si môžete zakúpiť na obecnom úrade.
viac...

Zverejnené 9.6.2017 -VR-


 

Kultúrne akcie

9.3.2019   9:00

obecný úrad

Medzinárodný deň žien

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien pozývame naše žienky osláviť ich deň.

9. marca 2019 od 9.00 hod. do 13.00 hod. na obecnom úrade

Venujte si čas pre seba, nechajte sa rozmaznávať, masírovať, skrášliť, ošetriť ruky i pleť. Čakanie Vám spríjemníme dobrou kávičkou a koláčikom.
Tešíme sa na Vás!


 

dnes je: 17.2.2019

meniny má: Miloslava

webygroup
ÚvodÚvodná stránka