Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Aktuality - všeobecné oznamy

Dobruo jedlo z Tekova a Hontu

Občianske združenie Tekov - Hont Vás srdečne pozýva na IV. ročník súťaže Dobruo jedlo z Tekova a Hontu
22. júna 2019 od 10.00 hod.
do areálu Obecného úradu v Brhlovciach.
V progra ...viac...

Zverejnené 23.5.2019 -VR-
Aktualizované: 24.5.2019 -VR- Vyprší o 3 dni.


 

Poďakovanie

19.5.2019 sa v obci Santovka konala územná súťaž dobrovoľných hasičských zborov 2019, ktorú organizovala Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Leviciach v spolupráci s Obcou Santovka. ...viac...

Zverejnené 20.5.2019 -VR-


 

Poďakovanie

V našej obci je zvykom, že v sobotu pred prvým májom mládenci postavia májový strom, ktorý celý mesiac krášli stred našej obce. História stavania májového stromu siaha až do čias antiky, ale my túto t ...viac...

Zverejnené 28.4.2019 -VR-


 

Príhovor riaditeľa Združenia obcí pre separovný zber Tatiar

Vážení občania, priatelia krajšieho a čistejšieho životného prostredia!
Viete čo je Združenie obcí pre separovaný zber TATIAR? Už z názvu vyplýva, čím sa zaoberáme, čo robíme. Pravdepodobne aj ...viac...

Zverejnené 12.4.2019 -VR-


 

Zvozový kalendár odpadu na Il. Q 2019

Vážení občania,
dávame Vám do pozornosti nový zvozový kalendár na II. Q 2019. Upozorňujeme Vás, že zvoz komunálneho odpadu nebude bývať tak ako ste boli doteraz zvyknutí v ten istý deň, jedenkr ...viac...

Zverejnené 26.2.2019 -VR-
Aktualizované: 21.3.2019 -VR- Vyprší o 11 dní.


 

Novostavba domu smútku v obci Bohunice

V Bohuniciach bola dňa 6.11.2018 zahájená výstavba domu smútku na parcele č. 1166/7 /stav C-KN/ vedená v obci Bohunice, katastrálne územie Bohunice, na LV č. 1 vo vlastníctve Obce Bohunice. Budova je ...viac...

Zverejnené 20.11.2018 -VR-


 

Monografia obce Bohunice

Obec Bohunice vydala v roku 2013 monografiu, ktorá mapuje obdobie rokov 1270 - 1989. Dielo zachytáva rozvoj remesiel, vinohradníctva, tradíciu mlynárstva, kultúru, cirkevné pomery obce, tradície ľudov ...viac...

Zverejnené 9.6.2017 -VR-


 

Úradná tabuľa

Obchodná verejná súťaž č. 1/2019

 O b e c   B o h u n i c e
Bohunice č. 48, 935 05  Bohunice
vyhlasuje
 
obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019
o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájo ...viac...

Zverejnené 13.6.2019 -VR- Vyprší o 9 dní.


 

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Bohunice ako prípad hodný osobitného zreteľa č. 1/2019

Obec Bohunice v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zre ...viac...

Zverejnené 13.6.2019 -VR-


 

Verejná vyhláška - Poverenie poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá voda Pukanec - upovedomenie o pokračovaní v konaní

Zverejnené 11.6.2019 -VR- Vyprší o 8 dní.


 

Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektor ...viac...

Zverejnené 25.2.2019 -VR-
Aktualizované: 3.4.2019 -VR-


 

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

 • Obchodná verejná súťaž č. 1/2019

   O b e c   B o h u n i c e Bohunice č. 48, 935 05  Bohunice vyhlasuje   obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach č. 9 zo dňa 12.6.2019   1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: - obchodná budova vo

  13.6.2019 viac
 • Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Bohunice ako prípad hodný osobitného zreteľa č. 1/2019

  Obec Bohunice v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parcelu C – KN číslo 2071/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2, v k. ú. Bohunice, obec Bohunice, okr. Levice vytvorený Geometri

  13.6.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Poverenie poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá voda Pukanec - up

  12.6.2019 viac
 • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

  Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

  25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka