Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História obce

Bohunice sú osídľované už od doby kamennej, čo preukazuje povrchový zber vykonávaný Andrejom Kmeťom ako aj bývalým miestnym učiteľom Samuelom Hrúzom. Nálezy sú uložené v Slovenskom národnom múzeu v Martine.

Pred rokom 1270 uhorský kráľ Belo IV., hornú časť územia BAKA (neskoršie nazývané Horný Prandorff, teraz Devičany) GUKES (Gyekes, teraz Dekýš) a BAGANA (Bagonya, teraz Bohunice), patriace Hontianskemu hradu, predal za 250 mariek štiavnickým mešťanom WERNEL, WYLLAM, THAMAR a ADALBERT, za účelom ťažby striebra. Donácia (na základe kúpy) ešte pred rokom 1270 bola uhorským kráľom Belom IV. zrušená a obec Baka, Gukes, Bagana boli opäť začlenené do Hontianskeho hradného panstva.

V roku 1270 štiavnický mešťania Wernel, Wyllam, Thamar a Adalbert dostali novou donáciou uhorského kráľa Štefana V. naspäť odňaté ťažobné priestory v obciach Baka, Gukes a Bagana.

V roku 1272 uhorský kráľ Ladislav IV. Kumánsky ďalšou donáciou potvrdzuje vlastnenie ťažobného priestoru v obciach Baka, Gukes a Bagana, štiavnickým mešťanom Wernel, Wyllam, Thamar a Adalbert.

V roku 1543 bol počet domov 7.

14. júna 1573 v noci o jednej hodine prepadli Turci Bohunice. V obci pobrali zásoby potravín a odviedli troch ľudí. Pravdepodobne išlo o prepad martalovcov (lúpeživý turecký vojak).

O vinohradníctve v Bohuniciach je písomná zmienka len zo začiatku 17. storočia.

V roku 1695 vzniká jednotriedná cirkevná škola evanjelíkov a. v. v Bohuniciach, ktorá existovala až do poštátnenia (po roku 1945).

Prvým učiteľom jednotriednej štátnej ľudovej školy sa stal dňom 15. septembra 1945 Miloslav Cibuľka z Pukanca. Došlo k obmedzeniu výkonu kantorstva učiteľom.

Bohunice, ktoré 400 rokov boli na zväzku Levického hradného panstva, stávajú sa majetkom rodiny Nyáry, ktorá má od 27. januára 1438 predikát Nyáregyházi. Ignácz Nyáry (zomrel vo veku 65 rokov, v roku 1834) bol v roku 1803 podžupanom Hontianskej župy. Manželka Ignácza bola Rozália, rodená Tihany. Ignácz je staviteľom kaštieľa v Bohuniciach, ako o tom svedčí na ohrade balkóna "vročenie 1816 / I. N.", teda stavba bola dokončená v roku 1816 a staviteľom je Ignácz Nyáry de Nyáregyházi.

Nad vchodom do kaštieľa je kamenný erb Nyáryovcov, ktorý je od roku 1836, kedy Antal Nyáry, narodený vo Varšanoch 21. decembra 1803, bol podžupan Hontianskej župy, septemvír, strážca koruny, C. k. komorník, rytier rádu Sv. Štefana, dostal barónsky rang 9. decembra 1836.

V roku 1867 vzniká Uhorská poštová správa. V Bohuniciach je zriadený poštový úrad 3. marca 1885. Zanikol v poslednom štvrťroku 1918.

Z roku 1715 máme údaj o dvoch mlynoch múčnych a ďalších nemúčnych, počet nie je uvedený.

Po I. svetovej vojne bolo v Bohuniciach 6 mlynov, od severu v tomto poradí:

dolinský mlyn,

panský mlyn,

Zsarnócayho mlyn (zs=ž),

Slávikov mlyn,

Šteinerov mlyn,

Turčanov mlyn.

Aj II. svetová vojna si vyžiadala z radov obyvateľov obete. Po vypuknutí SNP nastúpili obyvatelia - záložní vojaci do povstaleckej taktickej jednotky TOPĽA-2, ktorá operovala v priestore Levice-Banská Štiavnica.

1. augusta 1951 je v obci založené JRD a je tu sídlo lesného závodu (po poštátnení lesov).

V roku 1976 bola obec Bohunice v rámci územno-správnych opatrení administratívne pričlenená k obci Pukanec. Na základe referenda obyvateľov časti obce Bohunice sa v roku 1994 obec osamostatnila.

V roku 2011 obecné zastupiteľstvo prijalo a schválilo erb, pečiatku a zástavu obce. 

Významní rodáci, osobnosti pôsobiace v obci: 

Michal Godra nar. 24.1.1801 v Bohuniciach, otec Michal Godra 1770 – 1815 evanjelický farár od roku 1797 -1815, matka Mária rodená Marótyová. Mal 8 súrodencov. Základnú školu navštevoval v Bohuniciach a Banskej Štiavnici. Študoval v Modre a na Evanjelickom lýceu v Bratislave. V rokoch 1825 – 1827 študoval teológiu vo Viedni. Bol vychovávateľom, spoluredaktorom almanachu Zora, v rokoch 1836 – 1868 bol riaditeľom nižšieho gymnázia. Venoval sa najmä poézii a jazykovede. Zomrel 1.3.1874 v Bački Petrovác.

Samuel Godra, brat Michala, narodil sa 25.8.1806 v Bohuniciach. Študoval na Evanjelickom lýceu v Bratislave a teológiu vo Viedni. V roku 1831 bol levita v Slavónsku, v roku 1840 kaplán v Radváni, v roku 1841 kaplán a potom ev. farár v Stredných Plachtinciach kde zomrel 4.5.1873. Bol básnik a spisovateľ.

Gyula András Ignás Nyáry nar. 5.2.1827 v Bohuniciach. Bol tajomníkom uhorskej hornej snemovne. Otec Antal Nyáry, gróf, matka Jozefa rodená Kubíny.

Albert Ede Ferenc Nyáry nar. 3.1.1828 v Bohuniciach. Študoval na filozofickej a právnickej fakulte v Pešti. Bol pobočníkom Lajosa Kossutha. Bol historik, člen Uhorskej akadémie vied, zakladateľ Maďarskej heraldickej a geneologickej spoločnosti, archeológ, kapitán u Garibaldiho, rytier kráľovského rádu sv. Mórica a Lazara.

Adolf Ede Ferenc Nyáry nar. 25.10.1831 v Bohuniciach. Študoval na vojenských školách, bol komorník, generálporučík, skutočný vnútorný radca, hlavný dvorný majster hlavného princa Jozefa, dedičný člen uhorskej hornej komory.

Fridrich Baltík nar. 24.6.1834 v Bohuniciach. Otec Daniel Baltík, matka Anna rod. Bróziková, syn Pavol. Evanjelický farár, spisovateľ, študoval na Ev. lýceu v Banskej Štiavnici, teológiu v Bratislave, vo Viedni, v Baseli, v Halle. Bol učiteľom v Bohuniciach, profesorom Gymnázia v Banskej Bystrici, farár v Liptovskom Mikuláši, cirkevný spisovateľ, člen Uhorskej hornej snemovne, vyznamenaný Rádom železnej koruny II. triedy.

Martin Bujna nar. 26.10.1845 v Bohuniciach. Zomrel 22.7.1923 v Pukanci. V rokoch 1870 -1871 ev. kaplán, v rokoch 1871 – 1921 farár v Pukanci. V roku 1919 hontiansky senior. Bol náboženský spisovateľ a publicista.

Samuel Adamčík nar. 23.7.1904 v Bohuniciach – zaslúžilý umelec, nositeľ vyznamenania za vynikajúcu prácu a za zásluhy a výstavbu, člen činohry SND. Zomrel 10.7.1984 v Bratislave.


 

Kalendár zvozu odpadu

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

  • Stavebné povolenie - verejná vyhláška

    22.10.2019 viac
  • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

    Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

    25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka