Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Bohunice okr. Levice

Upútavky na oznamy

Cintorínske poplatky

Obec Bohunice ako správca daní a poplatkov oznamuje, že vyberá poplatky za prenájom hrobových miest, ktoré sú splatné v roku 2019. Cena za jednohrob je 12,00 €/10 rokov, za dvojhrob je 20,00 €/10 rokov.
viac...

Zverejnené 16.9.2019 -VR-Počet videní: 9


 

Zvozový kalendár na IV. Q 2019

Dávame Vám do pozornosti termíny zberov jednotlivých druhov odpadov. Prosíme Vás, aby ste nám odpad nenosili po uplynutí uvedených termínov!
 
ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU
4. - 6. októbra 2019 - do kontajnera umiestneného pred obecným úradom.
Dôrazne Vás žiadame, aby ste odpad nedávali ku kontajneru!
Do veľkoobjemového odpadu patria  predmety, ktoré pre svoj rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob, ako je starý nábytok, sanita, koberce, matrace a podobne.
Do veľkoobjemového odpadu nepatrí stavebný odpad, pneumatiky ani elektroodpad!
 
ZBER ELEKTROODPADU
Do 11. októbra 2019 – za budovu obecného úradu.
Jedná sa o všetky druhy spotrebičov, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrickú energiu alebo baterky. Zbierame ba ...viac...

Zverejnené 13.9.2019 -VR-Počet videní: 20


 

Čistenie komínov

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o kontrolu a čistenie komína, aby svoj záujem nahlásili na obecnom úrade osobne, telefonicky na tel. č. 036/6330830 alebo e-mailom podatelna@bohunice-lv.sk do 23.9.2019.
viac...

Zverejnené 13.9.2019 -VR-Počet videní: 26


 

Pozvánka na Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva - Urbárskej spoločnosti Bohunice

Pozemkové spoločenstvo - Urbárska spoločnosť 935 05 Bohunice
Vladimír Gábrš, predseda spoločenstva , 935 05 Bohunice 72, t. č. 00421 915 245 777
 
P O Z V Á N K A
na Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva - Urbárskej spoločnosti Bohunice, ktoré sa uskutoční v sobotu
                                   
28. septembra 2019 o 16,00 hodine v Kultúrnom dome v Bohuniciach.
 
Program zasadnutia:
1. Prezentácia od 15,30 hod. do 16,00 hod.
2. Privítanie a úvod
3. Odsúhlasenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a členov návrhovej komisie
4. Schválenie návrhu znenia Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení ne ...viac...

Zverejnené 10.9.2019 -VR-Počet videní: 35


 

Pozvánka na Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva - Pasienkovej spoločnosti Bohunice

Pozemkové spoločenstvo - Pasienková spoločnosť 935 05 Bohunice
Vladimír Gábrš, predseda spoločenstva , 935 05 Bohunice 72, t. č. 00421 915 245 777
 
P O Z V Á N K A
na Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva - Pasienkovej spoločnosti Bohunice, ktoré sa uskutoční v sobotu
                                   
28. septembra 2019 o 14,00 hodine v Kultúrnom dome v Bohuniciach.
 
Program zasadnutia:
1. Prezentácia od 13,30 hod. do 14,00 hod.
2. Privítanie a úvod
3. Odsúhlasenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a členov návrhovej komisie
4. Schválenie návrhu znenia Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znen ...viac...

Zverejnené 10.9.2019 -VR-Počet videní: 32


 

Jesenný zber veľkoobjemového odpadu

Obec Bohunice organizuje v dňoch
4. - 6. októbra 2019
jesenný zber veľkoobjemového odpadu.
Odpad môžete odovzdať do kontajnera umiestneného pred obecným úradom.
Dôrazne Vás žiadame, aby ste odpad nedávali ku kontajneru!
Do veľkoobjemového odpadu patria  predmety, ktoré pre svoj rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob, ako je starý nábytok, sanita, koberce, matrace a podobne.
Do veľkoobjemového odpadu nepatrí stavebný odpad, pneumatiky ani elektroodpad!
viac...

Zverejnené 30.8.2019 -VR-Počet videní: 71


 

Africký mor ošípaných - dôležité upozornenie

     V súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných u domácich ošípaných, Regionálna veterinárna a potravinová správa v Leviciach dôrazne upozorňuje na zákaz nákupu ošípaných od neregistrovaných chovateľov a najmä na nelegálne nákupy z Maďarska a Poľska. Hrozí tu veľké nebezpečenstvo zavlečenia vírusu AMO. Podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov ten, kto čo aj z nedbanlivosti spôsobí nebezpečenstvo zavlečenia, alebo rozšírenia nákazlivej choroby domácich zvierat, môže sa potrestať podľa § 307 odňatím slobody na 6 mesiacov až do 5 rokov.
     Chovatelia sú povinní zaregistrovať chov aj keď chovajú iba jednu ošípanú a každý úhyn nahlásiť na RVPS Levice.
 
viac...

Zverejnené 5.8.2019 -VR-Počet videní: 213


 

Poďakovanie

V sobotu, 27. júla 2019 sme návštevníkov privítali na podujatí Osievame múčku.... Od obeda prebiehal 8. ročník súťaže Bohunický kotlík. Do súťaže sa prihlásilo 15 družstiev ale pre nepriaznivé počasie a iné dôvody sa súťaže zúčastnilo 10 družstiev: Blond team, Áčka, JRD, GOMBÍK Team, Dolný rad, Chovanovci, Koníkovci, Mikuškovci, Vínne mušky a Zadný Hrádok. Komisia bola zložená z 5 členov. Na 1. mieste sa umiestnili Vínne mušky z Pukanca, ktoré si odniesli vyrezávanú sochu od nášho rezbára p. Radoslava Šeligu. Na 2. mieste sa umiestnilo domáce družstvo JRD a na 3. mieste sa umiestnilo družstvo z Pukanca - Koníkovci. Ocenené boli všetky súťažné družstvá. Všetkým patrí veľká vďaka za snahu a za to, že ich neodradilo ani nepriaznivé počasie.
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na prípra ...viac...

Zverejnené 31.7.2019 -VR-Počet videní: 218


 

Zvozový kalendár odpadu na III. Q 2019

Vážení občania,
dávame Vám do pozornosti zvozový kalendár na III. štvrťrok 2019. Chceme Vás upozorniť, že nastala ďalšia zmena v intervale vývozu komunálneho odpadu. Komunálny odpad sa bude vyvážať už iba jedenkrát do mesiaca.
viac...

Zverejnené 20.6.2019 -VR-Počet videní: 310


 

Novostavba domu smútku v obci Bohunice

V Bohuniciach bola dňa 6.11.2018 zahájená výstavba domu smútku na parcele č. 1166/7 /stav C-KN/ vedená v obci Bohunice, katastrálne územie Bohunice, na LV č. 1 vo vlastníctve Obce Bohunice. Budova je samostatne stojaca prízemná budova, v ktorej sa bude nachádzať obradná miestnosť, prípravovňa, hygienické priestory, chladiaci box a krytá terasa. Stavebné povolenie bolo vydané Obcou Pukanec, Námestie mieru 11, 935 05  Pukanec dňa 18.3.2016, č. j. 289/2016. Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vydal stavebný úrad dňa 26.10.2017, č. j. 1112/2017 a stavebné povolenie bolo predĺžené do 31.12.2019. Stavba by mala byť dokončená v apríli 2019. Následne obec požiada príslušný stavebný úrad – Obec Pukanec o kolaudáciu, aby mohla byť budova uvedená do užívania.
Obec Bohunice p ...viac...

Zverejnené 20.11.2018 -VR-Počet videní: 1091


 

Kultúrne akcie

29.9.2019   9:00

Vodný mlyn Bohunice

Farmárska nedeľa 29.9.2019

FN 29. 9. 2019.jpg

Tekovské múzeum v Leviciach a Obec Bohunice Vás pozývajú na Farmársku nedeľu do Vodného mlyna v Bohuniciach. Okrem expozície môžete vidieť aj ukážky ľudových remesiel, ochutnať včelie produkty a domáce potraviny z lokálnych fariem spojené s predajom.


 

Kalendár zvozu odpadu

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

 • Oznámenie o začatí konania č. 160/2019

  Podľa § 82 odsek 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) Vás Obec Bohunice , ktorá vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a kr

  16.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí správneho konania č. 159/2019

  Podľa § 82 odsek 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) Vás Obec Bohunice , ktorá vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a kr

  16.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Poverenie poľovníckej organizácie - Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Teplá Voda, so sídlom: Hrnčiarska 13, 935 05 Pu

  3.9.2019 viac
 • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

  Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

  25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka