Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Bohunice okr. Levice

Upútavky na oznamy

Daň z nehnuteľností, daň za psa, miestny poplatok za komunálne odpady

Obec Bohunice ako správca dane a poplatkov oznamuje, že od 1. marca 2019 vyberá daň z nehnuteľností, daň za psa a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Proti rozhodnutiu, ktoré Vám bude doručené je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho doručenia. Daň a poplatok sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
viac...

Zverejnené 27.2.2019 -VR-


 

Nový zvozový kalendár odpadu na marec a apríl 2019

Vážení občania,
dávame Vám do pozornosti nový zvozový kalendár na mesiace marec a apríl 2019. Upozorňujeme Vás, že zvoz komunálneho odpadu nebude bývať tak ako ste boli doteraz zvyknutí v ten istý deň, jedenkrát za dva týždne. K zmene došlo z dôvodu optimalizácie zvozu komunálneho a separovaného odpadu. Preto je potrebné odvoz jednotlivých druhov odpadov sledovať, prípadne si zvozy poznačiť do svojho kalendára. Za pochopenie ďakujeme.
 
viac...

Zverejnené 26.2.2019 -VR-


 

Jarný zber veľkoobjemového odpadu

Obec Bohunice organizuje v dňoch
5. - 7. apríla 2019
zber veľkoobjemového odpadu.
Odpad môžete odovzdať do kontajnera umiestneného pred obecným úradom.
Dôrazne Vás žiadame, aby ste odpad nedávali ku kontajneru!
Do veľkoobjemového odpadu patria  predmety, ktoré pre svoj rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob, ako je starý nábytok, sanita, koberce, matrace a podobne.
Do veľkoobjemového odpadu nepatrí stavebný odpad, pneumatiky ani elektroodpad!
viac...

Zverejnené 25.2.2019 -VR-


 

Byť vidiečanmi nás baví

Mesačník o živote v MAS Tekov - Hont...
viac...

Zverejnené 15.2.2019 -VR-


 

Zmena úradných hodín

Oznamujeme Vám, že od 13.2.2019 platia na obecnom úrade nové úradné hodiny.
Pondelok 7:30 - 15:30 hod. Utorok 7:30 - 15:30 hod. Streda 7:30 - 17:00 hod. Štvrtok 7:30 - 15:30 hod. Piatok 7:30 - 14:00 hod.  
Obedná prestávka je od 12.00 hod. do 12.30 hod.
viac...

Zverejnené 12.2.2019 -VR-


 

Zamyslenie sa...

Vážení občania a majitelia nehnuteľností v obci Bohunice,
ako každý rok tak i tento rok v tomto čase pracujeme na uzávierke roka predchádzajúceho. Robíme rôzne štatistické výkazy a nedá mi, aby som Vás neoboznámila s jednou zo štatistík. Týka sa zberu a vývozu odpadu – komunálneho i separovaného. Chceme Vám ukázať ako to v našej obci vyzerá v číslach za posledné 3 roky so separáciou odpadu, nárastom komunálneho odpadu a doplatku obce za komunálne odpady vyprodukované občanmi. Prosím Vás, pozrite si, priložené tabuľky a skúste sa zamyslieť, či je vo Vašich silách urobiť niečo, aby sme viac separovali, menej likvidovali odpad na skládke komunálneho odpadu a v žiadnom prípade, aby odpad nekončil na nejakej nelegálnej skládke. Poplatok za komunálne odpady sme navýšili, lebo ako sami vid ...viac...

Zverejnené 6.2.2019 -VR-


 

Registrácia chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice oznamuje, že informácie ohľadom registrácie chovov s 1 ošípanou sú uverejnené na webovom sídle Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR:
https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp
viac...

Zverejnené 25.1.2019 -VR-


 

Novostavba domu smútku v obci Bohunice

V Bohuniciach bola dňa 6.11.2018 zahájená výstavba domu smútku na parcele č. 1166/7 /stav C-KN/ vedená v obci Bohunice, katastrálne územie Bohunice, na LV č. 1 vo vlastníctve Obce Bohunice. Budova je samostatne stojaca prízemná budova, v ktorej sa bude nachádzať obradná miestnosť, prípravovňa, hygienické priestory, chladiaci box a krytá terasa. Stavebné povolenie bolo vydané Obcou Pukanec, Námestie mieru 11, 935 05  Pukanec dňa 18.3.2016, č. j. 289/2016. Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vydal stavebný úrad dňa 26.10.2017, č. j. 1112/2017 a stavebné povolenie bolo predĺžené do 31.12.2019. Stavba by mala byť dokončená v apríli 2019. Následne obec požiada príslušný stavebný úrad – Obec Pukanec o kolaudáciu, aby mohla byť budova uvedená do užívania.
Obec Bohunice p ...viac...

Zverejnené 20.11.2018 -VR-


 

Monografia obce Bohunice

Obec Bohunice vydala v roku 2013 monografiu, ktorá mapuje obdobie rokov 1270 - 1989. Dielo zachytáva rozvoj remesiel, vinohradníctva, tradíciu mlynárstva, kultúru, cirkevné pomery obce, tradície ľudovej kultúry i významné osobnosti, ktoré pochádzali alebo pôsobili v obci. Súčasne s monografiou bola vydaná aj kniha spomienok p. Magdy Takáčovej Moje Bohunice, kde autorka približuje svoje detstvo, ktoré prežila v Bohuniciach ako dcéra evanjelického farára Ladislava Sluku. Knihy si môžete zakúpiť na obecnom úrade.
viac...

Zverejnené 9.6.2017 -VR-


 

dnes je: 21.3.2019

meniny má: Blahoslav

  • Oznámenie o začatí správneho konania č. 151/2019

    Podľa § 82 odsek 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) Vás Obec Bohunice , ktorá vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírod

    14.3.2019 viac
  • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

    Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

    25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka