Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Bohunice okr. Levice

Upútavky na oznamy

Odpočet a kontrola elektromerov

Vážení obyvatelia obce Bohunice
Touto cestou Vám dávame do pozornosti termín realizácie cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie, ktorý sa uskutoční dňa:
 
21.7.2019
 
Žiadame preto všetkých (aj neobývané nehnuteľnosti) odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby nám v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.
Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedenom termíne z bezpečnostných dôvodov uviazali svojich psov.
 
Kontakt: 0908-732-063
 
Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujeme.
 
POZNÁMKA:
Žiadne iné osoby okrem spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDIS a.s.) nie sú oprávnen ...viac...

Zverejnené 19.7.2019 -VR-


 

Čiastočná uzávierka cesty III/1588 Bohunice - Pukanec

Vážená motoristická verejnosť!
Oznamujeme Vám, že od 15.7.2019 do 27.7.2019 bude na ceste III/1588 Bohunice - Pukanec v časti 0,000 (v intraviláne obce Bohunice v križovatke ciest III/1588 a II/524) - 2,849 km  na ceste III/1588 v intraviláne obce Pukanec prebiehať oprava predmetnej cesty v celkovej dĺžke 2,849 km. V rámci opravy cesty bude vykonané odfrézovanie vozovky, infiltračný postrek, pokládka ložnej a obrusnej vrstvy vozovky a dosypanie krajníc. Na úseku opravy sa obnoví vodorovné značenie stredovej čiary a osadia sa nové smerové stĺpiky. Práce budú prebiehať na poloviciach vozovky, pričom prejazdná šírka dočasného jazdného pruhu bude min. 2,75 m. Z dôvodu zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky budú na začiatku a konci úseku zastavované vozidlá pracovníkmi stav ...viac...

Zverejnené 3.7.2019 -VR-


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Leviciach  v súlade  s § 4 písm. b)  a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
 
V Y H L A S U J E
 
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
 
v celom katastrálnom území okresu LEVICE
 
od 01.07.2019 od 08:00 hod.  do odvolania
 
 
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
 
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochra ...viac...

Zverejnené 1.7.2019 -VR-


 

Ochrana úrody pred požiarmi

     Blíži sa obdobie leta kedy sa myšlienky človeka prirodzene uberajú viac k oddychovým aktivitám prázdnin alebo dovolenky, ako myšlienkam na prácu. Nie všetci však môžu myslieť na zaslúžený oddych v tomto období. Jednou z hlavných skupín ľudí sú jednoznačne poľnohospodári, ktorí zabezpečujú žatvu, zber úrody a následne jej uskladnenie. Letné obdobie je obdobie, kedy sa v najväčšej miere zhodnocuje práca pestovateľov poľnohospodárskych plodín a rozhoduje sa o úspešnosti vynaloženej práce. Jedným z negatívnych faktorov, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje výsledky práce poľnohospodárov je aj vznik požiarov, či už pri dozrievaní úrody, zbere úrody a pozberových prácach, alebo aj pri uskladňovaní úrody. Najčastejšími príčinami týchto požiarov je protizákonné spaľovanie slamy na riadkoch a plošné v ...viac...

Zverejnené 1.7.2019 -VR-


 

Zvozový kalendár odpadu na III. Q 2019

Vážení občania,
dávame Vám do pozornosti zvozový kalendár na III. štvrťrok 2019. Chceme Vás upozorniť, že nastala ďalšia zmena v intervale vývozu komunálneho odpadu. Komunálny odpad sa bude vyvážať už iba jedenkrát do mesiaca.
viac...

Zverejnené 20.6.2019 -VR-


 

Novostavba domu smútku v obci Bohunice

V Bohuniciach bola dňa 6.11.2018 zahájená výstavba domu smútku na parcele č. 1166/7 /stav C-KN/ vedená v obci Bohunice, katastrálne územie Bohunice, na LV č. 1 vo vlastníctve Obce Bohunice. Budova je samostatne stojaca prízemná budova, v ktorej sa bude nachádzať obradná miestnosť, prípravovňa, hygienické priestory, chladiaci box a krytá terasa. Stavebné povolenie bolo vydané Obcou Pukanec, Námestie mieru 11, 935 05  Pukanec dňa 18.3.2016, č. j. 289/2016. Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vydal stavebný úrad dňa 26.10.2017, č. j. 1112/2017 a stavebné povolenie bolo predĺžené do 31.12.2019. Stavba by mala byť dokončená v apríli 2019. Následne obec požiada príslušný stavebný úrad – Obec Pukanec o kolaudáciu, aby mohla byť budova uvedená do užívania.
Obec Bohunice p ...viac...

Zverejnené 20.11.2018 -VR-


 

Monografia obce Bohunice

Obec Bohunice vydala v roku 2013 monografiu, ktorá mapuje obdobie rokov 1270 - 1989. Dielo zachytáva rozvoj remesiel, vinohradníctva, tradíciu mlynárstva, kultúru, cirkevné pomery obce, tradície ľudovej kultúry i významné osobnosti, ktoré pochádzali alebo pôsobili v obci. Súčasne s monografiou bola vydaná aj kniha spomienok p. Magdy Takáčovej Moje Bohunice, kde autorka približuje svoje detstvo, ktoré prežila v Bohuniciach ako dcéra evanjelického farára Ladislava Sluku. Knihy si môžete zakúpiť na obecnom úrade.
viac...

Zverejnené 9.6.2017 -VR-


 

Kultúrne akcie

27.7.2019   12:00

ihrisko

Osievame múčku...

osievame múčku plagát 2019.jpg

Pozývame Vás na VIII. ročník Bohunického kotlíka a súčasne na kultúrne podujatie nazvané Osievame múčku. Ponúkame Vám tradičnú gastronómiu, kultúrny program a zábavu až do rána bieleho.

Program:
12.30 hod. zahájenie súťaže vo varení gulášu
17.00 hod. otvorenie podujatia Osievame múčku... a vystúpenie Detského folklórneho súboru Lisna
17.30 hod. vyhodnotenie VIII. ročníka Bohunického kotlíka
18.30 hod. Podjavorská muzika
19.30 hod. ohnivá barmanská show
20.00 hod. koncert Skupiny Lojzo
21.00 hod. zábava s Duo Efekt

Sprievodné akcie:
- maľovanie na tvár

Pochutnať si môžete na guláši, perkoch, párancoch, pečených klobáskach, domácich koláčoch a iných dobrotách.

Podujatie bude dokumentované pre spravodajské účely. Fotografie budú zverejnené na webovom sídle obce.

Tešíme sa na Vás!


 

27.7.2019   12:00

ihrisko

Bohunický kotlík 2019

Obec Bohunice vyhlasuje 8. ročník súťaže vo varení gulášu. Súťaž sa bude konať 27. júla 2019 na ihrisku v strede obce. Súťažiaci si zabezpečia kotlík s minimálnym objemom 5 l, mäso, vodu a ostatné ingrediencie. Hodnotiť sa bude celkový vzhľad, hustota, vôňa a samozrejme chuť gulášu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20. júla osobne na obecnom úrade, mailom na podatelna@bohunice-lv.sk alebo telefonicky na č. 036/6330830. Neváhajte a prihláste sa do súťaže o zaujímavé ceny.


 

28.7.2019   9:00

Vodný mlyn Bohunice

Farmárska nedeľa 28.7.2019

FN 28. 7. 2019.jpg

Tekovské múzeum v Leviciach a Obec Bohunice Vás pozývajú na Farmársku nedeľu do Vodného mlyna v Bohuniciach. Okrem expozície môžete vidieť aj ukážky ľudových remesiel, ochutnať včelie produkty a domáce potraviny z lokálnych fariem spojené s predajom.


 

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

  • Poverenie poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá voda Pukanec - rozhodnutie o preruše

    11.7.2019 viac
  • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

    Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

    25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka