Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Bohunice okr. Levice

Upútavky na oznamy

Dobruo jedlo z Tekova a Hontu

Občianske združenie Tekov - Hont Vás srdečne pozýva na IV. ročník súťaže Dobruo jedlo z Tekova a Hontu
22. júna 2019 od 10.00 hod.
do areálu Obecného úradu v Brhlovciach.
V programe vystúpia:
- DFS Pečeničan, Santovskí seniori, Spevácka skupina Radosť, Timea Kóšová, MSS Bátovčan, Lenka Berkešová, FKS Dolina z Čajkova, Pečenická dychovka.
Sprievodný program:
- atrakcie pre deti, tvorivé dielne, ochutnávka vín, stánkový predaj...
Sprievodné podujatie:
Ulička remesiel - 3. ročník v čase od 10.00 hod. do 17.00 hod.
 
viac...

Zverejnené 23.5.2019 -VR-


 

Poďakovanie

19.5.2019 sa v obci Santovka konala územná súťaž dobrovoľných hasičských zborov 2019, ktorú organizovala Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Leviciach v spolupráci s Obcou Santovka. Za Dobrovoľný hasičský zbor Bohunice sa súťaže zúčastnili Milan Račko, Ľubomír Kňažovič, Radoslav Šeliga, Marian Pecník, Ing. Miloš Bajan, Daniel Kuriačka, Ján Brnák a Viliam Sloboda. V kategórii muži obsadili 10. miesto zo 16. Za účasť a reprezentáciu ďakujeme.  
viac...

Zverejnené 20.5.2019 -VR-


 

Poďakovanie

V našej obci je zvykom, že v sobotu pred prvým májom mládenci postavia májový strom, ktorý celý mesiac krášli stred našej obce. História stavania májového stromu siaha až do čias antiky, ale my túto tradíciu vnímame aj ako stretnutie sa občanov, chalupárov, priateľov a pocestných na kus reči, pochutnanie si na výbornom guľáši, či maškrtách, ktoré prinesú šikovné gazdinky. Ani tento rok tomu nebolo inak a v sobotu 27. apríla 2019 mládenci ozdobili našu obec májovým stromom a zapálili vatru.
Touto cestou sa chcem poďakovať PZ Roháč Jabloňovce za poskytnutie diviny do guľášu (vďaka dobrej muške Ing. Miloša Bukovena), niekoľkonásobnej guľášmajsterke Magdaléne Rajtovej, ktorá spracovala mäsko a uvarila výborný guľáš spolu so svojimi pomocníkmi: Barborou Kováčikovou, Miroslavou Gregáňovou ...viac...

Zverejnené 28.4.2019 -VR-


 

Príhovor riaditeľa Združenia obcí pre separovný zber Tatiar

Vážení občania, priatelia krajšieho a čistejšieho životného prostredia!
Viete čo je Združenie obcí pre separovaný zber TATIAR? Už z názvu vyplýva, čím sa zaoberáme, čo robíme. Pravdepodobne aj vo Vašej obci odvážame tuhý komunálny odpad (TKO) a zbierame separované zložky odpadu. Teraz máme na starosti odvoz TKO z 13 obcí a separujeme odpady z 18 obcí.
Som novovymenovaný riaditeľ tejto spoločnosti a volám sa Rastislav Hajko.
Prečo sa Vám prihováram?
Vo funkcii som od 9.1.2019 a Vy ste zmenu zrejme nepostrehli. Úplne chápem. Máme každý dosť svojich starostí. Ale niektorí ste problémy tušili, niekedy neboli odvezené smeti, inokedy separované zložky, alebo bol pričasto menený termín zvozu. To, čo sme mali odvážať, tak sme neodviezli načas, alebo vôbec. To, čo ste Vy ...viac...

Zverejnené 12.4.2019 -VR-


 

Zvozový kalendár odpadu na Il. Q 2019

Vážení občania,
dávame Vám do pozornosti nový zvozový kalendár na II. Q 2019. Upozorňujeme Vás, že zvoz komunálneho odpadu nebude bývať tak ako ste boli doteraz zvyknutí v ten istý deň, jedenkrát za dva týždne. K zmene došlo z dôvodu optimalizácie zvozu komunálneho a separovaného odpadu. Preto je potrebné odvoz jednotlivých druhov odpadov sledovať, prípadne si zvozy poznačiť do svojho kalendára. Za pochopenie ďakujeme.
 
viac...

Zverejnené 26.2.2019 -VR-


 

Novostavba domu smútku v obci Bohunice

V Bohuniciach bola dňa 6.11.2018 zahájená výstavba domu smútku na parcele č. 1166/7 /stav C-KN/ vedená v obci Bohunice, katastrálne územie Bohunice, na LV č. 1 vo vlastníctve Obce Bohunice. Budova je samostatne stojaca prízemná budova, v ktorej sa bude nachádzať obradná miestnosť, prípravovňa, hygienické priestory, chladiaci box a krytá terasa. Stavebné povolenie bolo vydané Obcou Pukanec, Námestie mieru 11, 935 05  Pukanec dňa 18.3.2016, č. j. 289/2016. Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vydal stavebný úrad dňa 26.10.2017, č. j. 1112/2017 a stavebné povolenie bolo predĺžené do 31.12.2019. Stavba by mala byť dokončená v apríli 2019. Následne obec požiada príslušný stavebný úrad – Obec Pukanec o kolaudáciu, aby mohla byť budova uvedená do užívania.
Obec Bohunice p ...viac...

Zverejnené 20.11.2018 -VR-


 

Monografia obce Bohunice

Obec Bohunice vydala v roku 2013 monografiu, ktorá mapuje obdobie rokov 1270 - 1989. Dielo zachytáva rozvoj remesiel, vinohradníctva, tradíciu mlynárstva, kultúru, cirkevné pomery obce, tradície ľudovej kultúry i významné osobnosti, ktoré pochádzali alebo pôsobili v obci. Súčasne s monografiou bola vydaná aj kniha spomienok p. Magdy Takáčovej Moje Bohunice, kde autorka približuje svoje detstvo, ktoré prežila v Bohuniciach ako dcéra evanjelického farára Ladislava Sluku. Knihy si môžete zakúpiť na obecnom úrade.
viac...

Zverejnené 9.6.2017 -VR-


 

Kultúrne akcie

30.6.2019   9:00

Vodný mlyn Bohunice

Farmárska nedeľa

FN 30. 6. 2019.jpg

Tekovské múzeum v Leviciach a Obec Bohunice Vás pozývajú na Farmársku nedeľu do Vodného mlyna v Bohuniciach. Téma: Jedlá záhrada, opeľovanie, hmyzie domčeky. Okrem expozície môžete vidieť aj ukážky ľudových remesiel, ochutnať včelie produkty a domáce potraviny z lokálnych fariem spojené s predajom.


 

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

 • Obchodná verejná súťaž č. 1/2019

   O b e c   B o h u n i c e Bohunice č. 48, 935 05  Bohunice vyhlasuje   obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach č. 9 zo dňa 12.6.2019   1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: - obchodná budova vo

  13.6.2019 viac
 • Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Bohunice ako prípad hodný osobitného zreteľa č. 1/2019

  Obec Bohunice v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parcelu C – KN číslo 2071/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2, v k. ú. Bohunice, obec Bohunice, okr. Levice vytvorený Geometri

  13.6.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Poverenie poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá voda Pukanec - up

  12.6.2019 viac
 • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

  Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

  25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka