Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Bohunice okr. Levice

Upútavky na oznamy

Pozvánka

Obec Pečenice Vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie z pera Divadelného ochotníckeho súboru BRAXATORIS z Krupiny na komédiu s názvom Prebuď sa Katarína! do Kultúrneho domu v Pečeniciach dňa 27. októbra 2019 so začiatkom o 17.00 hod. Vstupné je 2,00 €.
viac...

Zverejnené 15.10.2019 -VR-Počet videní: 37


 

Predajňa potravín o pohostinstva

Oznamujeme občanom, že od 11. októbra 2019 je otvorená predajňa potravín a od 12. októbra 2019 i pohostinstvo. Pojazdná predajňa už do našej obce chodiť nebude.
viac...

Zverejnené 15.10.2019 -VR-Počet videní: 46


 

Cintorínske poplatky

Obec Bohunice ako správca daní a poplatkov oznamuje, že vyberá poplatky za prenájom hrobových miest, ktoré sú splatné v roku 2019. Cena za jednohrob je 12,00 €/10 rokov, za dvojhrob je 20,00 €/10 rokov.
viac...

Zverejnené 16.9.2019 -VR-Počet videní: 153


 

Zvozový kalendár na IV. Q 2019

Dávame Vám do pozornosti termíny zberov jednotlivých druhov odpadov. Prosíme Vás, aby ste nám odpad nenosili po uplynutí uvedených termínov!
 
ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU
4. - 6. októbra 2019 - do kontajnera umiestneného pred obecným úradom.
Dôrazne Vás žiadame, aby ste odpad nedávali ku kontajneru!
Do veľkoobjemového odpadu patria  predmety, ktoré pre svoj rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob, ako je starý nábytok, sanita, koberce, matrace a podobne.
Do veľkoobjemového odpadu nepatrí stavebný odpad, pneumatiky ani elektroodpad!
 
ZBER ELEKTROODPADU
Do 11. októbra 2019 – za budovu obecného úradu.
Jedná sa o všetky druhy spotrebičov, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrickú energiu alebo baterky. Zbierame ba ...viac...

Zverejnené 13.9.2019 -VR-Počet videní: 233


 

Africký mor ošípaných - dôležité upozornenie

     V súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných u domácich ošípaných, Regionálna veterinárna a potravinová správa v Leviciach dôrazne upozorňuje na zákaz nákupu ošípaných od neregistrovaných chovateľov a najmä na nelegálne nákupy z Maďarska a Poľska. Hrozí tu veľké nebezpečenstvo zavlečenia vírusu AMO. Podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov ten, kto čo aj z nedbanlivosti spôsobí nebezpečenstvo zavlečenia, alebo rozšírenia nákazlivej choroby domácich zvierat, môže sa potrestať podľa § 307 odňatím slobody na 6 mesiacov až do 5 rokov.
     Chovatelia sú povinní zaregistrovať chov aj keď chovajú iba jednu ošípanú a každý úhyn nahlásiť na RVPS Levice.
 
viac...

Zverejnené 5.8.2019 -VR-Počet videní: 338


 

Novostavba domu smútku v obci Bohunice

V Bohuniciach bola dňa 6.11.2018 zahájená výstavba domu smútku na parcele č. 1166/7 /stav C-KN/ vedená v obci Bohunice, katastrálne územie Bohunice, na LV č. 1 vo vlastníctve Obce Bohunice. Budova je samostatne stojaca prízemná budova, v ktorej sa bude nachádzať obradná miestnosť, prípravovňa, hygienické priestory, chladiaci box a krytá terasa. Stavebné povolenie bolo vydané Obcou Pukanec, Námestie mieru 11, 935 05  Pukanec dňa 18.3.2016, č. j. 289/2016. Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vydal stavebný úrad dňa 26.10.2017, č. j. 1112/2017 a stavebné povolenie bolo predĺžené do 31.12.2019. Stavba by mala byť dokončená v apríli 2019. Následne obec požiada príslušný stavebný úrad – Obec Pukanec o kolaudáciu, aby mohla byť budova uvedená do užívania.
Obec Bohunice p ...viac...

Zverejnené 20.11.2018 -VR-Počet videní: 1225


 

Monografia obce Bohunice

Obec Bohunice vydala v roku 2013 monografiu, ktorá mapuje obdobie rokov 1270 - 1989. Dielo zachytáva rozvoj remesiel, vinohradníctva, tradíciu mlynárstva, kultúru, cirkevné pomery obce, tradície ľudovej kultúry i významné osobnosti, ktoré pochádzali alebo pôsobili v obci. Súčasne s monografiou bola vydaná aj kniha spomienok p. Magdy Takáčovej Moje Bohunice, kde autorka približuje svoje detstvo, ktoré prežila v Bohuniciach ako dcéra evanjelického farára Ladislava Sluku. Knihy si môžete zakúpiť na obecnom úrade.
viac...

Zverejnené 9.6.2017 -VR-Počet videní: 4893


 

Kalendár zvozu odpadu

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

  • Stavebné povolenie - verejná vyhláška

    22.10.2019 viac
  • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

    Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

    25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka