Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Novostavba domu smútku v obci Bohunice Vytlačiť
 

V Bohuniciach bola dňa 6.11.2018 zahájená výstavba domu smútku na parcele č. 1166/7 /stav C-KN/ vedená v obci Bohunice, katastrálne územie Bohunice, na LV č. 1 vo vlastníctve Obce Bohunice. Budova je samostatne stojaca prízemná budova, v ktorej sa bude nachádzať obradná miestnosť, prípravovňa, hygienické priestory, chladiaci box a krytá terasa. Stavebné povolenie bolo vydané Obcou Pukanec, Námestie mieru 11, 935 05  Pukanec dňa 18.3.2016, č. j. 289/2016. Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vydal stavebný úrad dňa 26.10.2017, č. j. 1112/2017 a stavebné povolenie bolo predĺžené do 31.12.2019. Stavba by mala byť dokončená v apríli 2019. Následne obec požiada príslušný stavebný úrad – Obec Pukanec o kolaudáciu, aby mohla byť budova uvedená do užívania.

Obec Bohunice požiadala dňa 27.11.2017 o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, aktivita 2 – zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia. Dňa 4.7.2018 Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) vydala Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 101391,49 EUR. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074NR220019 bola podpísaná obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudla 11.10.2018.

Bližšie informácie môžete získať na obecnom úrade v čase úradných hodín.

 

 

Mgr. Vladimíra Rišková

        starostka obce


 
 

Kalendár zvozu odpadu

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

  • Stavebné povolenie - verejná vyhláška

    22.10.2019 viac
  • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

    Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

    25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka