Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poďakovanie Vytlačiť
 

V sobotu, 27. júla 2019 sme návštevníkov privítali na podujatí Osievame múčku.... Od obeda prebiehal 8. ročník súťaže Bohunický kotlík. Do súťaže sa prihlásilo 15 družstiev ale pre nepriaznivé počasie a iné dôvody sa súťaže zúčastnilo 10 družstiev: Blond team, Áčka, JRD, GOMBÍK Team, Dolný rad, Chovanovci, Koníkovci, Mikuškovci, Vínne mušky a Zadný Hrádok. Komisia bola zložená z 5 členov. Na 1. mieste sa umiestnili Vínne mušky z Pukanca, ktoré si odniesli vyrezávanú sochu od nášho rezbára p. Radoslava Šeligu. Na 2. mieste sa umiestnilo domáce družstvo JRD a na 3. mieste sa umiestnilo družstvo z Pukanca - Koníkovci. Ocenené boli všetky súťažné družstvá. Všetkým patrí veľká vďaka za snahu a za to, že ich neodradilo ani nepriaznivé počasie.

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave podujatia, všetkým, ktorí pomohli s prípravou, realizáciou i s prácami po podujatí.

Veľké poďakovanie patrí členom DHZ Bohunice, poslancom, zamestnancom obce, predávajúcim, účinkujúcim, ktorí pripravili úžasnú atmosféru: DFS Lisna, Podjavorská muzika, Skupine LOJZO, Duu Efekt, sl. Silvii Ďurišovej za maľovanie, Ing. Štefanovi Mojzešovi so svojím tímom za vynikajúci divinový perkelt, ďalej zvukárom, elektrikárovi p. Štefanovi Bajanovi, fotografovi p. Jaroslavovi Máľachovi...

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Materiálne podujatie podporili: PZ Roháč Jabloňovce, pán Igor Kňažovič a pán Patrik Gažo.

Ešte jedno poďakovanie patrí tým, ktorí na podujatie prišli a potvrdili, že robiť s ľuďmi pre ľudí má význam, že energia, ktorú dáme sa nám vráti.


 
 

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

 • Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach

       V zmysle §-u 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach, ktoré sa uskutoční dňa   23. augusta 2019 (piatok) o 18:00 hod.   v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:   Otvorenie zasadnutia Voľba návrh

  16.8.2019 viac
 • Oznámenie o začatí správneho konania č. 361/2019

  Podľa § 82 odsek 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) Vás Obec Bohunice , ktorá vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a kr

  16.8.2019 viac
 • Návrh na úpravu rozpočtu Obce Bohunice č. 1 na rok 2019

  8.8.2019 viac
 • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

  Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

  25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka