Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

PoďakovanieVytlačiť
 

V sobotu 28. apríla 2018 sme v našej obci stavali májový strom, ktorým sme si vyzdobili naše centrum. Pochutnali sme si na výbornom guláši, večer sme sa zohriali pri vatre i zatancovali si. Chcem sa poďakovať členom Klubu dôchodcov Bátovce, že prijali naše pozvanie a spríjemnili nám toto sobotné popoludnie ľudovými piesňami. Ďakujem členom DHZ, poslancom OZ, zamestnancom obce, pánovi Maľachovi, pani Maľachovej a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia. Ďakujem PZ Roháč Jabloňovce za sponzorský príspevok v podaní mäska, z ktorého pre nás pripravila chutný guľáš víťazka 3 ročníkov Bohunického kotlíka pani Magdaléna Rajtová so svojím tímom, ktorej ďakujem za výborný guláš aj ingrediencie a taktiež jej ďakujem za tortu pre naše detičky. Ďakujem aj Vám všetkým, ktorí ste prišli a svojou prítomnosťou podporili toto podujatie.


 
 

dnes je: 20.1.2019

meniny má: Dalibor

  • Oznámenie o začatí správneho konania č. 38/2019

    Podľa § 82 odsek 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) Vás Obec Bohunice , ktorá vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírod

    17.1.2019 viac
  • Rozhodnutie - verejná vyhláška Č. OU-LV-PLO-2019/002314-2

         Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, ktorý je príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva (ďalej len OU-LV-PLO) v zmysle § 3 odsek 2 písm. b) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ust. § 74 zákona číslo 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a dop

    16.1.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka