Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

POĎAKOVANIEVytlačiť
 

V sobotu, 28. júla 2018 sme návštevníkov privítali U gazdinej v komore. Od obeda prebiehal 7. ročník súťaže Bohunický kotlík. Do súťaže sa prihlásilo 11 družstiev v takomto poradí: Blond team, Áčka, JRD Bohunice, GOMBÍK Team, Dolný rad, Chrobáčikovia, Schnaps, Bohunická Jama, Mladí z Jamy, Szabovci, Chovanovci. Komisia bola zložená z 5 členov. Jednotlivé vzorky hodnotili členovia poroty samostatne. Na 1. mieste sa umiestnil Blond team, ktorý si už po štvrtýkrát odniesol vyrezávanú sochu od nášho rezbára p. Radoslava Šeligu. Na 2. mieste sa umiestnilo družstvo Schnaps, ktoré tiež už má jednu sochu doma. Tento rok sme mali dve 3. miesta: Áčka a Bohunickú Jamu. Ocenené boli všetky súťažné družstvá. Všetkým patrí veľká vďaka za snahu.

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave podujatia, všetkým, ktorí pomohli s prípravou, realizáciou i s prácami po podujatí.

Veľké poďakovanie patrí členom DHZ Bohunice, veliteľovi a zároveň zástupcovi starostky p. Marošovi Halbavému, p. Jozefovi Halbavému za 2 kotle gulášu, poslancom, zamestnancom obce: Mgr. Zuzane Bajanovej a p. Jánovi Cibuľovi, predávajúcim, účinkujúcim, ktorí pripravili úžasnú atmosféru: DFS Lisna, Retro Forte, Ploštín Punku, p. Miroslavovi Borbuliakovi, sl. Silvii Ďurišovej za maľovanie, ďalej zvukárom, elektrikárovi p. Štefanovi Bajanovi, p. Alene Gajdošovej za plagáty, fotografovi p. Jaroslavovi Máľachovi...

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a Nadácie ZSE. Materiálne podujatie podporili: PZ Roháč Jabloňovce, ELEKTROBAT - Ján Kollár, Ing. Viktor Karel, CAMFIL, s. r. o., pán Igor Kňažovič, pán Patrik Gažo.

Ešte jedno poďakovanie patrí tým, ktorí na podujatie prišli a potvrdili, že robiť s ľuďmi pre ľudí má význam, že energia, ktorú dáme sa nám vráti.


 
 

dnes je: 10.12.2018

meniny má: Radúz

 • Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach

  V zmysle §-u 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach, ktoré sa uskutoční dňa   12. decembra 2018 (streda) o 17:00 hod.   v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:   Otvorenie zasadnutia Voľba návrhovej

  5.12.2018 viac
 • NÁVRH - VZN č. 3/2018 - Prevádzkový poriadok pohrebiska

  26.11.2018 viac
 • NÁVRH - VZN č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bohunice

  26.11.2018 viac
 • NÁVRH - VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  26.11.2018 viac
 • NÁVRH ROZPOČTU OBCE BOHUNICE NA ROKY 2019 - 2021

  26.11.2018 viac
 • NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU OBCE BOHUNICE Č. NA ROK 2018

  26.11.2018 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka