Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

PoďakovanieVytlačiť
 

V našej obci je zvykom, že v sobotu pred prvým májom mládenci postavia májový strom, ktorý celý mesiac krášli stred našej obce. História stavania májového stromu siaha až do čias antiky, ale my túto tradíciu vnímame aj ako stretnutie sa občanov, chalupárov, priateľov a pocestných na kus reči, pochutnanie si na výbornom guľáši, či maškrtách, ktoré prinesú šikovné gazdinky. Ani tento rok tomu nebolo inak a v sobotu 27. apríla 2019 mládenci ozdobili našu obec májovým stromom a zapálili vatru.

Touto cestou sa chcem poďakovať PZ Roháč Jabloňovce za poskytnutie diviny do guľášu (vďaka dobrej muške Ing. Miloša Bukovena), niekoľkonásobnej guľášmajsterke Magdaléne Rajtovej, ktorá spracovala mäsko a uvarila výborný guľáš spolu so svojimi pomocníkmi: Barborou Kováčikovou, Miroslavou Gregáňovou, Jurajom a Michalom Gregáňovými, Petrou Šeligovou a Elenou Angušovou.

Ďalej ďakujem zamestnancom obce, poslancom obecného zastupiteľstva, členom DHZ  Bohunice za zabezpečenie májového stromu a prípravu vatry, fotografovi Jaroslavovi Máľachovi, ktorý akciu zdokumentoval a Martine Maľachovej za pitný režim. Moje poďakovanie ešte patrí šikovným gazdinkám Magdaléne Rajtovej (so svojím tímom), Božene Korbeľovej a Ľubomíre Riškovej za dezerty a koláče, ktoré prítomných potešili. 

Ďakujem aj Vám, ktorí ste na podujatie prišli, povzbudili našich mládencov a svojou prítomnosťou ste podporili našu akciu, ktorou sme otvorili tohtoročnú sezónu v strede obce.

 

Mgr. Vladimíra Rišková


 
 

dnes je: 18.7.2019

meniny má: Kamila

podrobný kalendár

 • Oznámenie o začatí správneho konania č. 201/2019

  Podľa § 82 odsek 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) Vás Obec Bohunice , ktorá vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírod

  11.7.2019 viac
 • Poverenie poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá voda Pukanec - rozhodnutie o preruše

  11.7.2019 viac
 • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

  Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

  25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka