Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v BohuniciachVytlačiť
 

     V zmysle §-u 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach, ktoré sa uskutoční dňa

 

19. marca 2019 (utorok) o 17:00 hod.

 

v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Overenie zápisnice z ostatného zasadnutia
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Plnenie rozpočtu k 31.12.2018
 7. Správa o hospodárení a činnosti DHZ Bohunice za rok 2018
 8. Inventarizačný zápis z vykonania riadnej inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018
 9. Správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bohunice za rok 2018
 10. Žiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času na rok 2019 – Obec Bátovce
 11. Správa nezávislého audítora
 12. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

 

 

 

                                                                                              Mgr. Vladimíra Rišková

                                                                                                       starostka obce


 
 

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

 • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

  Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

  25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka