Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v BohuniciachVytlačiť
 

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach

 

 

     V zmysle §-u 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach, ktoré sa uskutoční dňa

 

12. júna 2019 (streda) o 18:00 hod.

 

v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Overenie zápisnice z ostatného zasadnutia
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Plnenie rozpočtu k 31.3.2019
 7. Výročná správa
 8. Záverečný účet
 9. Zámer Obce Bohunice na predaj majetku – p. Mazúrová
 10. Žiadosť o vyjadrenie k osadeniu vodomernej šachty na pozemok vo vlastníctve Obce Bohunice
 11. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
 12. Prevádzkový poriadok domu smútku
 13. Harmonogram prípravných prác na letné podujatia
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Záver

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Vladimíra Rišková

                                                                                                       starostka obce


 
 

Kalendár zvozu odpadu

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

 • Oznámenie o začatí konania č. 160/2019

  Podľa § 82 odsek 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) Vás Obec Bohunice , ktorá vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a kr

  16.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí správneho konania č. 159/2019

  Podľa § 82 odsek 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) Vás Obec Bohunice , ktorá vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a kr

  16.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Poverenie poľovníckej organizácie - Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Teplá Voda, so sídlom: Hrnčiarska 13, 935 05 Pu

  3.9.2019 viac
 • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

  Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

  25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka