Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva - Pasienkovej spoločnosti BohuniceVytlačiť
 

Pozemkové spoločenstvo - Pasienková spoločnosť 935 05 Bohunice

Vladimír Gábrš, predseda spoločenstva , 935 05 Bohunice 72, t. č. 00421 915 245 777

 

P O Z V Á N K A

na Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva - Pasienkovej spoločnosti Bohunice, ktoré sa uskutoční v sobotu

                                   

28. septembra 2019 o 14,00 hodine v Kultúrnom dome v Bohuniciach.

 

Program zasadnutia:

1. Prezentácia od 13,30 hod. do 14,00 hod.

2. Privítanie a úvod

3. Odsúhlasenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a členov návrhovej komisie

4. Schválenie návrhu znenia Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších zmien a doplnkov

5. Správa o hospodárení za rok 2018

6. Diskusia

7. Uznesenie

8. Záver

9. Podávanie poľovníckeho gulášu

 

     V prípade, ak sa nemôžete Valného zhromaždenia zúčastniť, môžete splnomocniť na zastupovanie na jeho zasadnutí iného člena spoločnosti, alebo predsedu spoločenstva Vladimíra Gábrša, bytom 935 05 Bohunice 72, a to na základe pripojenej plnej moci, ktorá nemusí byť notársky overená.

Prosíme Plnú moc doručiť na adresu predsedu spoločenstva:.

Gábrš Vladimír, 935 05 Bohunice 72, alebo priamo prostredníctvom splnomocneného zástupcu pri prezentácii pred konaním Valného zhromaždenia.

Splnomocnenie tvorí prílohu pozvánky.


 
 

Kalendár zvozu odpadu

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

 • Oznámenie o začatí konania č. 160/2019

  Podľa § 82 odsek 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) Vás Obec Bohunice , ktorá vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a kr

  16.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí správneho konania č. 159/2019

  Podľa § 82 odsek 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) Vás Obec Bohunice , ktorá vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a kr

  16.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Poverenie poľovníckej organizácie - Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Teplá Voda, so sídlom: Hrnčiarska 13, 935 05 Pu

  3.9.2019 viac
 • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

  Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

  25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka