Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Profil verejného obstarávateľaVytlačiť
 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. písm. 1 b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov verejného obstarávateľa: Obec Bohunice

Sídlo: Bohunice 48, 935 05  Bohunice

Štatutárny zástupca: Mgr. Vladimíra Rišková

IČO: 34009035

DIČ: 2021030649

Webové sídlo: www.bohunice-lv.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.

IBAN: SK83 5600 0000 0071 6696 3001

Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Bohunice, Bohunice 48, 935 05  Bohunice

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: podateľňa Obecného úradu Bohunice


 
 

dnes je: 18.7.2019

meniny má: Kamila

podrobný kalendár

 • Oznámenie o začatí správneho konania č. 201/2019

  Podľa § 82 odsek 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) Vás Obec Bohunice , ktorá vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírod

  11.7.2019 viac
 • Poverenie poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá voda Pukanec - rozhodnutie o preruše

  11.7.2019 viac
 • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

  Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

  25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka