Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis detí do MŠ BátovceVytlačiť
 

Riaditeľka Materskej školy Bátovce v zriaďovacej pôsobnosti Obce Bátovce v súlade so zákonom NR SR 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zápis do MŠ pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch 2. 5. 2019 -  3. 5. 2019 a  6. 5. 2019 / štvrtok, piatok a pondelok /v čase od 10: 30 hod. do 11: 30 hod. v priestoroch budovy materskej školy.

Podmienky zápisu:

 • deti spravidla vo veku od 3 – 6 rokov /dieťa samostatne používa toaletu a má osvojené hygienické návyky, samostatne používa lyžicu a pohár/,
 • deti s odloženou školskou dochádzkou,
 • deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou,
 • mladšie deti ako tri roky s osvojenými hygienickými návykmi (bez plienok) len v prípade voľných kapacít.

Čo ponúkame:

 • príjemné, pokojné prostredie (moderné vybavenie tried nábytkom a didaktickou technikou),
 • kvalifikovaní pedagógovia,
 • ŠKVP „LIPOVINKA“ (zameranie programu na regionálne ľudové tradície, environmentálnu výchovu, zdravý životný štýl ),
 • uplatňovanie prvkov programu „Krok za krokom“,
 • krúžková činnosť – výučba anglického jazyka kvalifikovaným lektorom,
 • racionálne stravovanie, sezónne aktivity rôzneho druhu... .

Zákonný zástupca si v deň zápisu prevezme v MŠ žiadosť na prijatie, dotazník a bude podrobne informovaný o materskej škole a jej priestoroch.


 
 

dnes je: 18.7.2019

meniny má: Kamila

podrobný kalendár

 • Oznámenie o začatí správneho konania č. 201/2019

  Podľa § 82 odsek 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) Vás Obec Bohunice , ktorá vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírod

  11.7.2019 viac
 • Poverenie poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá voda Pukanec - rozhodnutie o preruše

  11.7.2019 viac
 • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

  Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

  25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka