Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rozpočet obce

Rozpočet Obce Bohunice 2019 - 2021

Rozpocet_2019_2021.pdf(769.6 kB)Rozpočet Obce Bohunice 2019 - 2021

Rozpočet Obce Bohunice 2018 - 2020

Schvaleny_rozpocet_2018_2020.pdf(478.2 kB)Rozpočet Obce Bohunice 2018 - 2020
Uprava_rozpoctu_c_1_na_rok_2018.pdf(571.2 kB)Úprava rozpočtu Obce Bohunice č. 1 na rok 2018
Uprava_rozpoctu_c_2_na_rok_2018.pdf(562.6 kB)Úprava rozpočtu Obce Bohunice č. 2 na rok 2018

Rozpočet Obce Bohunice 2017 - 2019

Rozpocet_Obce_Bohunice_2017_2019.pdf(449.9 kB)Rozpočet Obce Bohunice 2017 - 2019
Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2017.pdf(466.4 kB)Úprava rozpočtu Obce Bohunice č. 1 na rok 2017
Uprava_rozpoctu_c_2_na_rok_2017.pdf(489.8 kB)Úprava rozpočtu Obce Bohunice č. 2 na rok 2017
Individualna_vyrocna_sprava_Obce_Bohunice_za_rok_2017_schvalena_23.3.2018.pdf(19.6 MB)Individuálna výročná správa Obce Bohunice za rok 2017

Rozpočet Obce Bohunice 2016 - 2018

Rozpocet_Obce_Bohunice_2016_2018.pdf(420.9 kB)Rozpočet Obce Bohunice 2016 - 2018
Zmena_rozpoctu_c_1_2016.pdf(348.4 kB)Zmena rozpočtu Obce Bohunice č. 1/2016
Rozpoctove_opatrenie_starostu_1_2016.pdf(421.6 kB)Rozpočtové opatrenie č. 1/2016

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

 • Obchodná verejná súťaž č. 1/2019

   O b e c   B o h u n i c e Bohunice č. 48, 935 05  Bohunice vyhlasuje   obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach č. 9 zo dňa 12.6.2019   1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: - obchodná budova vo

  13.6.2019 viac
 • Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Bohunice ako prípad hodný osobitného zreteľa č. 1/2019

  Obec Bohunice v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parcelu C – KN číslo 2071/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2, v k. ú. Bohunice, obec Bohunice, okr. Levice vytvorený Geometri

  13.6.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Poverenie poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá voda Pukanec - up

  12.6.2019 viac
 • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

  Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

  25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka