Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Výsledok hlasovania v obci Bohunice vo voľbách do Európskeho parlamentu
 Vysledok_hlasovania_volby_do_EP.pdf (245.4 kB) (245.4 kB)

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky OkVK
 Oznamenie_zapisovatelka.pdf (462.7 kB) (462.7 kB)

Oznámenie o doručovaní oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
 Oznamenie_o_dorucovani_oznamenia_o_delegovani_clena_a_nahradnika_do_OkVK.pdf (466.4 kB) (466.4 kB)

Rozhodnutie starostky obce Bohunice k organizačno-technickému zabezpečeniu volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia dňa 25. mája 2019
 Rozhodnutie_starostky_obce_Bohunice_k_OTZ_volieb_do_EP.pdf (516.7 kB) (516.7 kB)

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
 Rozhodnutie_o_vyhlaseni_volieb_do_EP.pdf (82.8 kB) (82.8 kB)

Informácie pre voliča
 infromacia_pre_volica.pdf (309 kB) (309 kB)

Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Na základe schváleného Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb oznamujeme e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

podatelna@bohunice-lv.sk.


 

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Na základe schváleného Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb oznamujeme e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

starosta@bohunice-lv.sk.


 

Informácie o voľbách do Európskeho parlamentu:

https://www.minv.sk/?volby-ep


 

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

 • Obchodná verejná súťaž č. 1/2019

   O b e c   B o h u n i c e Bohunice č. 48, 935 05  Bohunice vyhlasuje   obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach č. 9 zo dňa 12.6.2019   1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: - obchodná budova vo

  13.6.2019 viac
 • Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Bohunice ako prípad hodný osobitného zreteľa č. 1/2019

  Obec Bohunice v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parcelu C – KN číslo 2071/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2, v k. ú. Bohunice, obec Bohunice, okr. Levice vytvorený Geometri

  13.6.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Poverenie poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá voda Pukanec - up

  12.6.2019 viac
 • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

  Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

  25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka