Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Výsledok hlasovania v obci Bohunice vo voľbách do Európskeho parlamentu
 Vysledok_hlasovania_volby_do_EP.pdf (245.4 kB) (245.4 kB)

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky OkVK
 Oznamenie_zapisovatelka.pdf (462.7 kB) (462.7 kB)

Oznámenie o doručovaní oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
 Oznamenie_o_dorucovani_oznamenia_o_delegovani_clena_a_nahradnika_do_OkVK.pdf (466.4 kB) (466.4 kB)

Rozhodnutie starostky obce Bohunice k organizačno-technickému zabezpečeniu volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia dňa 25. mája 2019
 Rozhodnutie_starostky_obce_Bohunice_k_OTZ_volieb_do_EP.pdf (516.7 kB) (516.7 kB)

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
 Rozhodnutie_o_vyhlaseni_volieb_do_EP.pdf (82.8 kB) (82.8 kB)

Informácie pre voliča
 infromacia_pre_volica.pdf (309 kB) (309 kB)

Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Na základe schváleného Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb oznamujeme e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

podatelna@bohunice-lv.sk.


 

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Na základe schváleného Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb oznamujeme e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

starosta@bohunice-lv.sk.


 

Informácie o voľbách do Európskeho parlamentu:

https://www.minv.sk/?volby-ep


 

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

 • Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach

       V zmysle §-u 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach, ktoré sa uskutoční dňa   23. augusta 2019 (piatok) o 18:00 hod.   v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:   Otvorenie zasadnutia Voľba návrh

  16.8.2019 viac
 • Oznámenie o začatí správneho konania č. 361/2019

  Podľa § 82 odsek 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) Vás Obec Bohunice , ktorá vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a kr

  16.8.2019 viac
 • Návrh na úpravu rozpočtu Obce Bohunice č. 1 na rok 2019

  8.8.2019 viac
 • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

  Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

  25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka