Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zaujímavosti v obci

Vodný mlyn Bohunice

V obci sa nachádza vysunutá expozícia Tekovského múzea Vodný mlyn Bohunice. Ide o typ vodného mlyna s kolesom na vrchný pohon. Mlyn sa skladá z obytnej a technickej časti. Obytná časť pozostáva z izby, kuchyne a komory, ku ktorej prilieha pivnica a je zariadená dobovým nábytkom. Technickú časť tvorí mlynica s funkčnými a kompletnými mlynskými strojmi a kolesovňou. Vodný mlyn je možné pozrieť si od mája do októbra.

http://www.muzeumlevice.sk/index.php?mnu=EXBO&jazyk=SK&cstyle=


 

Kaštiele

Starší z kaštieľov - pôvodne zemianska kúria, mohla byť postavená v Bohuniciach pravdepodobne už na začiatku 17. stor. Petrom Bartakovičom. Jeho syn, hontiansky slúžny a podžupan (1660 - 1669), používal predikát "deBagonya" - z Bohuníc. Dokazuje to, že v tejto obci sa trvale zdržiaval a tu mal aj svoje hlavné sídlo, ktoré prestaval a rozšíril. Táto renesančná kúria stála v obci ať do polovice 19. storočia, keď ju niektorý z vnukov Ignáca Ňáriho nechal prestavať v romanticko-neogotickom slohu.

Novší kaštieľ je z roku 1816, bol prestavaný v roku 1954. I jeho výstavbu sa zaslúžil Ignác Ňári. V roku 1816 dal v Bohuniciach postaviť nové reprezentatívne sídlo v klasicistickom slohu. Je to jednoposchodová budova v tvare obdĺžnika, priečelie má v strede prízemia. Na tympanóne sa nachádza erb znázorňujúci leva a labuť, nad ktorými je medzi dvoma skríženými vetvami hviezda. Kým bol areál vlastníctvom Kohnerovcov, nachádzali sa tu ozdobné betónové prvky - kované zábradlia, na ostrovčeku uprostred rybníka bola socha Panny Márie, po prechode do vlastníctva správy lesov ju zvalili do rybníka. Na ostrovček sa dalo prísť mostíkom z dvoch strán.

Kaštiele sa nachádzajú v Chránenom areáli Bohunický park. Vďaka ich majiteľovi Ing. Viktorovi Karelovi sú obidva kaštiele zrekonštruované.


 

Evanjelický kostol

Evanjelický kostol bol postavený v roku 1658. Počas tureckých vojen v druhej polovici 17. storočia bol poškodený, v roku 1703 bola loď prestavaná, v roku 1901 znova preklenutá. Väčši opravy boli vykonané aj v rokoch 1933, následky vojnových škôd na kostole sa podarilo odstrániť v roku 1949, v roku 1988 bol kostol vymaľovaný.

Kostol je jednoloďový priestor s polygonálne ukončeným presbytériom, vpravo so sakristiou a vstavanou vežou. Na ľavej strane má predsieň so vstupom do lode. Organ sa nachádza na parapete chóru a je z roku 1885, kazateľnica je zo 16. stor. Otlárny obraz znázorňuje Nanebovstúpenie Pána Ježiša.


 

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

 • Obchodná verejná súťaž č. 1/2019

   O b e c   B o h u n i c e Bohunice č. 48, 935 05  Bohunice vyhlasuje   obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach č. 9 zo dňa 12.6.2019   1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: - obchodná budova vo

  13.6.2019 viac
 • Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Bohunice ako prípad hodný osobitného zreteľa č. 1/2019

  Obec Bohunice v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parcelu C – KN číslo 2071/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2, v k. ú. Bohunice, obec Bohunice, okr. Levice vytvorený Geometri

  13.6.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Poverenie poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá voda Pukanec - up

  12.6.2019 viac
 • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

  Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

  25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka